Rezerwacja grupowa

WARUNKI REZERWACJI HOTELI

W zależności od wybranej oferty na dany hotel obowiązują warunki rezerwacji jednego z operatorów
(eTravel, Boooking, Trivium, HRS)

Rodzaj systemu, z którego pochodzi oferta jest określony w kolumnie obok przycisku "Rezerwuj"
w liście wyników wyszukiwania miejsc na dany termin.

 

Warunki rezerwacji ofert hoteli z systemu eTravel

Warunki rezerwacji ofert hoteli z systemu Booking

Warunki rezerwacji ofert hoteli z systemu Trivium

Warunki rezerwacji ofert hoteli z systemu HRS

Warunki rezerwacji ofert hoteli obowiązujące u pozostałych partnerów

 

Warunki rezerwacji ofert hoteli z systemu eTravel

 

I. DEFINICJE I POJĘCIA UŻYTE W UMOWIE:

ZAMÓWIENIE

Dokument elektroniczny będący jedyną możliwą formą dokonania rezerwacji usługi w systemie TravelPartner.pl

REZERWACJA

Przyjęte do realizacji i potwierdzone przez Operatora Zamówienie usługi (np. miejsca noclegowego)

KLIENT

Osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zdolności do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, korzystająca z usług eTravel S.A.

OPERATOR

eTravel S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

VOUCHER

Dokument potwierdzający zawarcie Umowy / zamówienie usługi przez Klienta w serwisie TravelPartner.pl. Dokument konieczny do okazania w Hotelu, w celu wykorzystania zamówionej usługi.

II. PRZEDMIOT UMOWY:

1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków na jakich Operator świadczy usługę rezerwacji miejsc noclegowych w Hotelach i innych obiektach oraz rezerwacji innych usług turystycznych na rzecz, i w imieniu Klienta.

2. Rezerwacja miejsc noclegowych dokonywana jest za pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacyjnego dostępnego pod adresem TravelPartner.pl

III. REZERWACJA USŁUGI:

1. Zakup miejsc noclegowych lub innych usług turystycznych odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie Zamówienia.

2. Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia Zamówienia, przy czym Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionego przez Klienta Zamówienia.

3. Do Klienta należy upewnienie się, że Voucher potwierdzający zamówioną usługę został mu dostarczony pomyślnie. W przypadku braku takiego dokumentu Klient winien natychmiast powiadomić o tym fakcie Operatora.

4. Operator nie gwarantuje pomyślnego dostarczenia dokumentu potwierdzającego rezerwację Klienta i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za następstwa braku Vouchera podczas zakwaterowania Klienta w Hotelu.

IV. CENY ZAWARTE W SYSTEMIE

1. Ceny zawarte w systemie TravelPartner.pl podawane są zawsze za pokój, apartament, lub inną jednostkę mieszkalną za noc. Ceny te zawierają zawsze podatek VAT.

2. Ceny zawarte w systemie TravelPartner.pl zawierają śniadanie. Jeśli w danej ofercie śniadanie nie jest zawarte, Klient otrzymuje taką informację w procesie składania Zamówienia.

3. Operator systemu informuje, a Klient akceptuje fakt, że ceny zawarte w systemie mogą ulec nagłej zmianie bez podawania przyczyn, przy czym Operator potwierdza, że cena przekazana Klientowi w momencie zakupu usługi (rezerwacji) w dokumencie potwierdzającym rezerwację jest ceną, którą Klient zapłaci za usługę. Operator nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych opłat za dokonanie rezerwacji.

4. W przypadku Hoteli należących do Grupy Hotelowej Orbis od podanych cen nie są naliczane mile w programie Miles and More oraz nie obowiązują zniżki w programie Orbis Gold Club i programach lojalnościowych Accoru.

V. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONE REZERWACJE - USŁUGI

Jedyną obowiązującą jednostka płatniczą w systemie TravelPartner.pl jest Polski Złoty (PLN). Ceny prezentowane dla Klienta w innej walucie (EURO, USD, GBP) są cenami orientacyjnymi, przeliczanymi wg dziennego średniego kursu bankowego z dnia dokonania rezerwacji. Wszelkie różnice kwotowe dotyczące płatności dokonanej podczas procesu składania Zamówienia w stosunku do finalnego obciążenia wynikają tylko i wyłącznie z różnic kursowych transakcji dokonywanych przez centrum autoryzacji kart kredytowych lub bank Klienta. W systemie TravelPartner.pl możliwe są różne formy płatności w tym: karta kredytowa i przelew bankowy.

KARTA KREDYTOWA

1. Kwota równowartości usługi wyliczona w procesie składania Zamówienia jest automatycznie autoryzowana po wypełnieniu przez Klienta wymaganych danych za pośrednictwem eCard - centrum autoryzacji kart kredytowych przy użyciu szyfrowanego połączenia. Operator może blokować zautoryzowane środki do momentu potwierdzenia Zamówienia (do 7 dni roboczych od momentu ich autoryzacji).

2. Karta kredytowa Klienta zostaje obciążona w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Operatora.

3. Operator ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, gdy środki na koncie Klienta są niewystarczające na pokrycie kosztów lub wystawca karty kredytowej Klienta odmówi przeprowadzenia transakcji.

PRZELEW BANKOWY

W przypadku dokonywania płatności za rezerwację w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty i przesłania dowodu dokonania przelewu drogą elektroniczną (w formie skanu lub pliku .pdf) na adres: biuro@travelpartner.pl lub faksem na numer: 12 352 13 62 w terminie wskazanym w e-mailu z potwierdzeniem rezerwacji lub prośbą o płatność na poczet rezerwacji. Należność należy wpłacić na konto:

Trivium Travel Sp. z o.o., ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków
nr 08 1140 1081 0000 2927 6400 1005 w mBank S.A.

W przypadku braku płatności rezerwacja jest nieskuteczna co jest równoznaczne z zerwaniem umowy przez Rezerwującego.
Rezerwacje ofert specjalnych bez możliwości bezkosztowej anulacji lub na dzień bieżący, które opłacane są przelewem bankowym lub przekazem pocztowym potwierdzone są dopiero po otrzymaniu potwierdzenia płatności. Cena i dostępność miejsc może w tym czasie ulec zmianie. W sytuacji gdy po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od Klienta oferta jest już nieaktualna (np. brak miejsc, wyższa cena), Klientowi jest składana oferta innego hotelu o podobnym standardzie (w miarę dostępności miejsc), dopłaty do aktualnej oferty lub dokonywany jest zwrot płatności.

Gdy Klient wykorzystuje bon rabatowy TravelPartner.pl przy rezerwacji, ma możliwość płatności za rezerwację w formie tradycyjnego przelewu bankowego/przekazu pocztowego na konto Trivium Travel Sp. z o.o. lub w trybie online kartą kredytową, e-przelewami za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay na rzecz Trivium Travel Sp. z o.o. (link do płatności online w bezpiecznym połączeniu przesyłany jest w odpowiedzi na życzenie Klienta).

PŁATNOŚCI W HOTELU

Jedyną obowiązującą jednostka płatniczą w systemie TravelPartner.pl jest Polski Złoty (PLN). Ceny prezentowane dla Klienta przy rezerwacji płatnej na miejscu są cenami orientacyjnymi, przeliczanymi wg dziennego średniego kursu bankowego z dnia dokonania rezerwacji. Wszelkie różnice występujące pomiędzy płatnością dokonaną na miejscu w hotelu a widniejące na potwierdzeniu rezerwacji wynikają tylko i wyłącznie z różnic kursowych.

REZERWACJA NIEGWARANTOWANA

W przypadku dokonania takiej rezerwacji Klient nie jest zobowiązany do dokonania płatności w serwisie TravelPartner.pl Rezerwacja zostanie dokonana bezkosztowo w wybranym przez Państwa Hotelu. Rezerwacja ta jest gwarantowana przez Hotel do godziny określonej w przesłanym potwierdzeniu. Płatność za pobyt zostanie dokonana przez Państwa na miejscu w Hotelu. Faktura za pobyt zostanie wystawiona przez Hotel po dokonaniu płatności. W przypadku potrzeby późniejszego przyjazdu lub chęci zagwarantowania pobytu prosimy o kontakt bezpośrednio z Hotelem przed godziną określoną w potwierdzeniu. Prosimy o kontakt z Hotelem również w przypadku, jeśli nie będziecie mogli Państwo przyjechać i skorzystać z zamówionego pobytu.

UWAGA: Rezerwacja zostanie automatycznie anulowana w momencie nie pojawienia się Państwa w Hotelu do godziny określonej w potwierdzeniu. Za rezerwacje z płatnością na miejscu odpowiada Hotel.

REZERWACJA GWARANTOWANA

W przypadku dokonania takiej rezerwacji Klient jest zobowiązany do podania danych szczegółowych karty kredytowej w celu zagwarantowania przez hotel rezerwacji. Dane szczegółowe karty kredytowej zostaną przesłane bezpośrednio do hotelu, w którym została dokonana rezerwacja. OPERATOR - eTravel SA nie obciąży karty kredytowej Klienta oraz nie wystawi faktury VAT. Za pobyt oraz wszystkie wykorzystane usługi Klient zapłaci na miejscu w hotelu. W celu zagwarantowania rezerwacji hotel może dokonać pre-autoryzacji karty kredytowej lub obciążenia karty kredytowej. Pre-autoryzacja polega na sprawdzeniu pokrycia i zablokowaniu na koncie Użytkownika karty kwoty przewidzianej transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji. Pre-autoryzacja lub obciążenia karty może nastąpić na kwotę równowartą pierwszej nocy planowanego pobytu w Hotelu bądź też całości kosztów związanych z planowanym pobytem w Hotelu. Wartość obciążenia zależna jest od rodzaju wybranej przez Klienta oferty. Rezerwacja taka jest gwarantowana przez Hotel przez całą noc. W przypadku nieterminowego anulowania rezerwacji lub niepojawienia się Klienta hotel może wystawić rachunek za koszty noclegu określone w potwierdzeniu rezerwacji.

VI. FAKTURY VAT

1. Operator ma obowiązek wystawienia faktury w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia usługi.

2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Operator jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT.

3. W przypadku, gdy Klient nie wypełnił lub podał błędną informację dotyczącą danych firmowych do wystawienia faktury, Operator nie ma możliwości wystawienia lub zmiany faktury w terminie powyżej 7 dni od daty zakończenia usługi.

VII. USŁUGI DODATKOWE

Wszelkie usługi dodatkowe wykorzystane przez Klienta w Hotelu lub innym obiekcie (np. parking, koszty pralni, płatna telewizja, mini-bar i inne), nie zamówione w procesie składania Zamówienia oraz opłaty klimatyczne w miejscowościach uzdrowiskowych wprowadzone decyzją władz miejskich muszą być pokryte przez Klienta bezpośrednio w Hotelu.

VIII. POTWIERDZENIE REZERWACJI - VOUCHER

System TravelPartner.pl udostępnia Klientowi dwa rodzaje usług z podziałem, ze względu, na ich dostępność:

1. Usługi ON-LINE - w przypadku, gdy Klient składa Zamówienie usługi dostępnej w czasie rzeczywistym (online), system natychmiast wysyła do Klienta, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie dokonania i realizacji rezerwacji oraz Voucher.

2. Usługi ON-REQUEST (Na zapytanie) - w przypadku, gdy Klient składa Zamówienie usługi dostępnej na zapytanie (on-request), która wymaga potwierdzenia jej przez Operatora, potwierdzenie takie następuje możliwie jak najszybciej, lecz nie dłużej niż w ciągu 24 godzin w dni robocze lub w ciągu 48 godzin w dni pozostałe, począwszy od momentu otrzymania przez Operatora zamówienia od Klienta.

3. Klient wraz z potwierdzeniem zamówionej usługi otrzymuje Voucher, który jest dokumentem niezbędnym do przedłożenia w Hotelu, umożliwiającym wykorzystanie zamówionej usługi.

4. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia wraz z wyborem formy płatności "przelew bankowy", Operator przesyła Klientowi Voucher, dopiero w momencie otrzymania wszystkich środków należących za zamówioną usługę na swoje konto.

IX. ZMIANA LUB ANULACJA ZAMÓWIONEJ USŁUGI

1. Zmian lub anulacji zamówionej usługi należy dokonywać za pośrednictwem formularzy dostępnych w systemie TravelPartner.pl. Operator nie ma obowiązku przyjąć zmiany lub anulacji Zamówienia w innej formie przekazu.

2. W celu swojej ważności wszystkie zmiany lub anulacje dokonane przez Klienta muszą być potwierdzone przez Operatora pisemnie.

3. Jeśli warunki danej oferty nie stanowią inaczej, Operator dokona zmiany Rezerwacji bez dodatkowych kosztów dla Klienta.

4. Warunki anulacji mogą się różnić w zależności od Hotelu i konkretnej oferty. Operator gwarantuje przekazanie Klientowi takiej informacji w sposób przejrzysty i prosty w procesie składania Zamówienia. Nadrzędnymi warunkami anulacji są warunki zawarte w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku ich braku obowiązują Warunki Ogólne:
    a. Operator nie pobiera żadnych opłat od Klienta w przypadku, gdy anulacja zamówionej usługi nastąpiła w terminie do 72 godzin od daty pierwszego dnia rozpoczęcia usługi.
    b. Operator pobierze 100% kosztów pierwszego dnia rezerwacji, jeśli Klient dokonuje anulacji zamówionej usługi w terminie poniżej 72 lub mniej godzin od daty pierwszego dnia rozpoczęcia usługi.
    c. Operator pobierze 100% całości kosztów rezerwacji, jeśli Klient zrezygnuje z zamówionej usługi bez uprzedniego jej anulowania lub zmiany dokonanych za pośrednictwem odpowiednich formularzy znajdujących się w systemie TravelPartner.pl.
    d. Operator pobierze 100% całości kosztów rezerwacji w przypadku, gdy Klient nie wykorzysta zamówionej usługi w terminie (no-show).

5. W przypadku anulacji rezerwacji Operator zwraca należny Klientowi koszt, po uprzednim potrąceniu opłat anulacyjnych, wynikających z danej oferty lub ogólnych Warunków Rezerwacji, na wskazane konto Klienta (przelew bankowy) lub wskazaną kartę kredytową wykorzystaną w procesie rezerwacji usług. Operator nie odpowiada za różnice wynikające z wahań notowań dziennych kursów walut.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1. Operator dołoży wszelkich starań, aby dane prezentowane w systemie były zgodne z rzeczywistością. Natomiast aktualność prezentowanych danych zależy również od współpracujących z Operatorem obiektów hotelowych, na które Operator nie ma bezpośredniego wpływu.

2. Jeśli wykonanie pierwotnej rezerwacji okaże się być niemożliwe Operator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji i zaproponuje Klientowi wykonanie usługi najbardziej zbliżonej standardem i ceną, do usługi pierwotnie zamówionej przez Klienta w terminie podanym w Zamówieniu. Klient może zrezygnować z propozycji alternatywnej usługi, w tym przypadku Operator zwróci Klientowi całość kosztów poniesionych przez Klienta.

3. Brak potwierdzenia rezerwacji oznacza brak miejsc do sprzedaży internetowej, Operator nie odpowiada za faktyczny, dostępny stan wolnych miejsc noclegowych w Hotelu.

4. Całkowita odpowiedzialność Operatora nie może przekroczyć wartości usług zamówionych przez Klienta.

5. Dokonanie przez Operatora zwrotu kosztów wynikających z niemożliwości realizacji zamówionej usługi, wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia Klienta z tytułu niewykonania usługi.

XI. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

1. Operator nie jest właścicielem prezentowanych w systemie TravelPartner.pl Hoteli, w związku z czym:
    a. Operator nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez personel Hoteli.
    b. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności jeśli dane zamieszczone w systemie TravelPartner.pl przekazane przez Hotel są różne od stanu faktycznego.
    c. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane brakiem wolnych pokoi, a wynikają ze sprzedaży większej ilości miejsc noclegowych prze Hotel, niż on sam tych miejsc posiada.
    d. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie niedogodności czy nieprzyjemności występujące podczas pobytu w Hotelu lub innym zarezerwowanym obiekcie, które wynikają np. z: konserwacji lub naprawy urządzeń grzewczych, czasowego wyłączenia urządzeń rekreacyjnych (np. konserwacja basenu), braku wody, prądu, wadliwie działającej klimatyzacji, itp.

2. W przypadku działania tzw. "siły wyższej", niezależnej od żadnej ze stron, np.: wybuchy, powodzie, pożary, strajki, wybuch lub zagrożenie wybuchem wojny, stan wojenny, sabotaż, choroby lub w innych sytuacjach wyjątkowych uniemożliwiających realizację zamówionej usługi zgodnie z umową, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowiązania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

XII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu powinny być kierowane do Hotelu podczas wyjazdu oraz przesyłane do Operatora w terminie 48 godzin od zakończenia usługi.

2. Brak informacji dotyczącej jakichkolwiek problemów napotkanych podczas pobytu w Hotelu przez Klienta, przekazanej do Operatora w określonym terminie, może znacznie wpłynąć na skuteczność rozpatrzenia reklamacji.

3. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej, przekazanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

XIII. DANE KLIENTA

Składając Zamówienie i dokonując rezerwacji za pośrednictwem Operatora, Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w bazach danych należących do firm eTravel S.A. i Trivium Travel Sp. z o.o. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną lub faxem, umieszczenie nazwy firmy w liście klientów na stronie TravelPartner.pl), zgodnie z przepisami prawa. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

XIV. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI

Klient, który złożył zamówienie w systemie Operatora, zaznaczając w Zamówieniu rezerwacji, że akceptuje warunki rezerwacji, oświadcza, że zapoznał się z "Warunkami Rezerwacji" i jest świadomy konsekwencji z nich wynikających.

XV. USTALENIA KOŃCOWE

1. Warunki Rezerwacji zostały stworzone w oparciu i zgodzie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia powinny być składane i podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów właściwych terytorialnie Operatorowi.

2. W przypadku gdy jeden z warunków traci swoją ważność, nie wpływa to na jakąkolwiek zmianę pozostałych punktów niniejszych Warunków Rezerwacji.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Rezerwacji.

 
Warunki rezerwacji ofert hoteli z systemu Trivium

Warunki rezerwacji ofert hoteli z systemu Booking

Opis działalności

System rezerwacji online hoteli na Świecie został stworzony i jest obsługiwany przez BOOKING.COM B.V. (nazwa handlowa Booking.com). Działamy jako pośrednik między użytkownikami strony i hotelami, umożliwiając naszym użytkownikom możliwość wyszukiwania i rezerwacji noclegu online. Nasz serwis jest oparty na informacjach dostarczanych przez hotele. Staramy się, aby informacje na naszej stronie były poprawne. Nie możemy jednak zagwarantować, że wszystkie informacje są pełne i bezbłędne, nie możemy też brać odpowiedzialności za przerwanie w dostarczaniu lub niedostarczenie informacji.

Ceny na naszej stronie są bardzo konkurencyjne. Wszystkie ceny podane u nas są cenami za pokój, za cały Państwa pobyt, jeśli nie podano inaczej. Dla porównania pokazujemy najwyższą cenę za dany pokój, podaną przez dany hotel na naszej stronie na najbliższe miesiące (cyfry przekreślone). Nie są to ceny ladowe ani ceny konkurencji. Prosimy o sprawdzenie informacji o pokojach w celu upewnienia się, co jest wliczone w cenę a co nie.

Ochrona prywatności

Booking.com chroni Państwa dane osobowe. Państwa dane nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim. W celu uzyskania dalszych szczegółów proszę sprawdzić naszą ochronę prytwaności.

Gwarancja karty kredytowej

Hotelom potrzebne są szczegóły karty kredytowej, aby zagwarantować Państwa rezerwację. Dane Państwa karty kredytowej zostaną bezpośrednio przesłane do hotelu, w którym została dokonana rezerwacja. Podczas rezerwacji zgadzają się Państwo z zasadami ogólnymi i polityką anulacyjną wybranego hotelu. Booking.com nie obciąży Państwa karty kredytowej, za pobyt zapłacą Państwo w hotelu.

Podchodzimy bardzo odpowiedzialnie do danych Państwa karty kredytowej. Korzystamy z technologii "Secure Socket Layer (SSL)", aby zaszyfrować dane Państwa karty kredytowej. W ten sposób możemy zagwarantować, że każda transakcja jest na 100% wykonana bezpiecznie i, jeżeli karta kredytowa zostanie nieuczciwie obciążona w wyniku korzystania przez Państwa z naszego serwisu, zwrócimy Państwu pierwsze 50 Euro. Firma wystawiająca kartę kredytową ma obowiązek oddać pozostałą kwotę.

Płatność przelewem bankowym

W przypadku dokonywania płatności za rezerwację w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, Rezerwujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty i przesłania dowodu dokonania przelewu drogą elektroniczną (w formie skanu lub pliku .pdf) na adres: biuro@travelpartner.pl lub faksem na numer: 12 352 13 62 w terminie wskazanym w e-mailu z potwierdzeniem rezerwacji lub prośbą o płatność na poczet rezerwacji. Należność należy wpłacić na konto:

Trivium Travel Sp. z o.o., ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków
nr 08 1140 1081 0000 2927 6400 1005 w mBank S.A.

W przypadku braku płatności rezerwacja jest nieskuteczna co jest równoznaczne z zerwaniem umowy przez Rezerwującego.
Rezerwacje ofert specjalnych bez możliwości bezkosztowej anulacji lub na dzień bieżący, które opłacane są przelewem bankowym lub przekazem pocztowym potwierdzone są dopiero po otrzymaniu potwierdzenia płatności. Cena i dostępność miejsc może w tym czasie ulec zmianie. W sytuacji gdy po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od Rezerwującego oferta jest już nieaktualna (np. brak miejsc, wyższa cena), Rezerwującemu jest składana oferta innego hotelu o podobnym standardzie (w miarę dostępności miejsc), dopłaty do aktualnej oferty lub dokonywany jest zwrot płatności.

Gdy Rezerwujący wykorzystuje bon rabatowy TravelPartner.pl przy rezerwacji, ma możliwość płatności za rezerwację w formie tradycyjnego przelewu bankowego/przekazu pocztowego na konto Trivium Travel Sp. z o.o. lub w trybie online kartą kredytową, e-przelewami za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay na rzecz Trivium Travel Sp. z o.o. (link do płatności online w bezpiecznym połączeniu przesyłany jest w odpowiedzi na życzenie Rezerwującego).

Bez opłat

Nasz serwis jest bezpłatny. W przeciwieństwie do wielu innych firm, Booking.com nie doda żadnych dodatkowych opłat (jak opłatę za rezerwację lub manipulacyjną) do sumy rezerwacji lub ceny pokoju.

Przedpłaty, odwoływanie rezerwacji, niedojazdy i inne ważne zasady

Dokonując rezerwacji usług turystycznych u Dostawcy usług turystycznych, akceptują Państwo warunki określone przez tego Dostawcę usług turystycznych dotyczące odwoływania rezerwacji oraz niepojawienia się w obiekcie, a także wszystkie dodatkowe warunki (handlowe) (w tym dodatkowe ważne zasady określone przez Dostawcę usług turystycznych i udostępnione drobnym drukiem na naszej Platformie oraz stosowne zasady domowe Dostawcy usług turystycznych), które mogą dotyczyć Państwa rezerwacji lub pobytu, a także usług dostarczanych i/lub produktów oferowanych przez obiekt (warunki handlowe obowiązujące w danym obiekcie można uzyskać bezpośrednio od danego obiektu). Ogólne zasady dotyczące odwoływania rezerwacji i niepojawienia się w obiekcie obowiązujące u każdego Dostawcy usług turystycznych dostępne są na naszej Platformie w części z informacjami o Dostawcy usług turystycznych, w procesie dokonywania rezerwacji usług turystycznych oraz w e-mailu potwierdzającym rezerwację lub innym dokumencie (jeśli dotyczy). Prosimy zauważyć, że w przypadku niektórych cen lub ofert specjalnych rezerwacji usług turystycznych nie można zmienić ani odwołać. Obowiązujący podatek miejski / opłata turystyczna może zostać pobrany przez Dostawcę usług turystycznych, nawet jeśli rezerwacja zostanie odwołana lub Gość nie pojawi się w obiekcie. Prosimy o dokładne sprawdzenie danych (rezerwacji) wybranego produktu lub usługi przed dokonaniem rezerwacji usług turystycznych, czy takie zasady nie obowiązują. Rezerwacja, w przypadku której wymagana jest zaliczka albo (całkowita lub częściowa) przedpłata, może zostać anulowana (bez wezwania do zapłaty ani wcześniejszego uprzedzenia), jeśli należna (pozostała) kwota za rezerwację nie może zostać pobrana w całości w ustalonym terminie płatności, zgodnie z obowiązującymi u Dostawcy usług turystycznych zasadami płatności dotyczącymi danej rezerwacji. Zasady odwołania rezerwacji i przedpłaty mogą się różnić w zależności od kategorii pokoju. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z ważnymi informacjami drobnym drukiem (znajdującymi się pod spisem kategorii pokoi, u dołu strony Dostawcy usług turystycznych na naszej Platformie) oraz danymi zawartymi w potwierdzeniu rezerwacji w celu sprawdzenia, czy w przypadku danego Dostawcy usług turystycznych nie obowiązują dodatkowe zasady (np. odnośnie do minimalnego wieku Gości, depozytu na pokrycie ewentualnych szkód, dopłat do rezerwacji grupowych, braku możliwości odwołania, dodatkowych łóżek, braku bezpłatnego śniadania, pobytu zwierząt, honorowania kart kredytowych). Odpowiedzialność za opóźnioną płatność, wprowadzenie nieprawidłowych danych banku, karty kredytowej lub debetowej, nieważną kartę kredytową/debetową lub niewystarczające środki na karcie ponosi Gość i sytuacje takie nie uprawniają do zwrotu żadnej przedpłaconej (bezzwrotnej) kwoty, chyba że Dostawca usług turystycznych wyrazi na to zgodę lub zwrot jest zgodny z zasadami dotyczącymi przedpłaty/płatności i odwoływania rezerwacji w danym obiekcie.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić, poprawić lub anulować swoją Rezerwację usług turystycznych, mogą to Państwo zrobić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu potwierdzającym rezerwację usług turystycznych. Prosimy pamiętać, że w zależności od zasad danego Dostawcy usług turystycznych dotyczących anulowania rezerwacji przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości w obiekcie, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat lub mogą Państwo nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej/wpłaconej kwoty. Sugerujemy, aby przed dokonaniem rezerwacji szczegółowo zapoznali się Państwo z zasadami dotyczącymi anulowania rezerwacji, przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości obowiązującymi w danym obiekcie. Ważne jest także, aby pamiętali Państwo o dokonywaniu płatności na czas, w terminach obowiązujących w przypadku danej rezerwacji.

Jeśli wiedzą Państwo, że Państwa przyjazd w dniu zameldowania się opóźni lub dotrą Państwo na miejsce dopiero kolejnego dnia, należy poinformować o tym Dostawcę usług turystycznych, aby jego personel wiedział, kiedy się Państwa spodziewać, nie odwołał rezerwacji ani nie naliczył opłat za niedojazd. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w kontakcie z Dostawcą usług turystycznych, mogą Państwo skorzystać z usług naszego działu obsługi klienta. Firma Booking.com nie jest odpowiedzialna za żadne konsekwencje opóźnionego przyjazdu ani związane z tym odwołania lub opłaty naliczone przez Dostawcę usług turystycznych.

Zastrzeżenie

Nasza strona została stworzona w dobrej wierze, ale zawsze powinni Państwo sprawdzić informacje przed korzystaniem z niej. W żadnym przypadku nie będziemy odpowiedzialni za pośrednie lub bezpośrednie utraty zysku w wyniku używania naszych usług. Nasza maksymalna odpowiedzialność jest zawsze ograniczona do kwoty, którą zapłacili Państwo za swój pobyt w hotelu.

Prawa autorskie względem materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej należą do naszych partnerów lub do nas, jeżeli tak zaznaczono. Ściąganie informacji z naszej strony internetowej jest dozwolone tylko do użytku własnego.

BOOKING.COM B.V. zarejestrowana jest w Królestwie Niderlandów i jej działalność podlega prawu holenderskiemu

Dokonując rezerwacji na stronach internetowych TravelPartner.pl Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych serwisu TravelPartner.pl oraz Operatora. Dane będą przetwarzane przez TravelPartner.pl oraz Operatora wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji lub usunięcia.

 

Warunki rezerwacji ofert z systemu Trivium

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Operatorem Systemu Rezerwacji Trivium, korzystającego z Platformy Rezerwacji Tripnet, prezentującej oferty kilkudziesięciu różnych Dostawców, jest Trivium Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579300, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 679-311-70-87 oraz numer REGON 362671580, w dalszej części dokumentu zwanej Trivium.

Platforma Rezerwacji Tripnet jest własnością Net-Investors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, Szydłówek Górny 12C, 25-411 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544448, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6783061600 oraz numer REGON 120727462, w dalszej części dokumentu zwanej: Net-Investors.

2. System Rezerwacji Trivium jest udostępniony pod adresem www.TravelPartner.pl.

3. Korzystanie z Systemu Rezerwacji Trivium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wszelkich warunków znajdujących się przy poszczególnych ofertach udostępnionych do rezerwacji.

4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie i zapisanie, pod adresem: www.TravelPartner.pl/warunki_rezerwacji zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami, rozdział 2, artykuł 8, punkt 1, podpunkty a oraz b) oraz każdorazowo wymagana jest jego akceptacja podczas procesu dokonywania rezerwacji.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Trivium

1. Rezerwacje dostępne są dla Klientów podróżujących indywidualnie oraz dla grup Klientów.

2. Rodzaje pokoi:
- Single - pokój dla jednej osoby.
- Double - pokój dla dwóch osób, zwyczajowo z łóżkiem małżeńskim, bez gwarancji ilości łóżek w pokoju.
- Twin - pokój dla dwóch osób, zwyczajowo z dwoma pojedynczymi łóżkami, bez gwarancji ilości łóżek w pokoju.
- Double for one person - pokój dla jednej osoby, zwyczajowo o wielkości standardowego pokoju dla dwóch osób w danym obiekcie noclegowym.
- Triple - pokój dla trzech osób , bez gwarancji trzech pełnowymiarowych łóżek dla każdej z osób.
- Quadriple - pokój dla czterech osób , bez gwarancji czterech pełnowymiarowych łóżek dla każdej z osób.

3. Kategorie obiektów i charakter informacji prezentowanych w Systemie Rezerwacji Trivium.
W  Systemie Rezerwacji Trivium znajdują się obiekty noclegowe o różnorodnym standardzie i kategoriach. Kategoryzacja przedstawiona jest w formie gwiazdek, prosimy jednak pamiętać, że ze względu na fakt pobierania i prezentowania ofert z różnych źródeł nie możemy ponosić odpowiedzialności za różnice wynikające z lokalnych regulacji prawnych, lub zwyczajowych dotyczących standardu i kategoryzacji obiektów noclegowych, które mogą nie być tożsame ze standardem obowiązującym na terenie Polski. Trivium zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za różnice w oznaczeniu standardów hotelowych funkcjonujące w różnych krajach.

§3 Rezerwacje

1. W celu dokonania rezerwacji dla Klientów indywidualnych należy wyszukać interesującą ofertę korzystając z panelu wyszukiwania. Wymagane jest podanie minimum następujących danych, aby wyszukać ofertę: a) Cel podróży (opcjonalnie państwo i miasto),
b) Data pobytu "od" oraz "do" (ewentualnie "od" oraz ilość nocy),
c) Rodzaj i ilość szukanych pokoi.

2. Każde dziecko po ukończeniu 2-go roku życia (na dzień zameldowania) powinno być zgłoszone w rezerwacji korzystając z opcji dostawki.

3. Niemowlęta - czyli dzieci do 2-go roku życia (na dzień zameldowania) wymagają zgłaszania na etapie rezerwacji lub wyszukiwania (rezerwacje zagraniczne) oferty przy wykorzystaniu opcji kołyski oraz każdorazowo należy sygnalizować ich obecność poprzez dodanie do rezerwacji stosownej uwagi. Miejsce dla niemowlęcia potwierdzane jest bezpośrednio z Dostawcą więc potwierdzenie samej rezerwacji na stronie nie gwarantuje potwierdzenia przez Dostawcę i nie stanowi zawarcia umowy o usługę zakwaterowania w tym zakresie. O potwierdzeniu miejsca dla niemowlęcia zostaniecie Państwo powiadomieni dodatkowym e-mailem, który zostanie zawarty na voucherze hotelowym. W przypadku braku zgłoszenia, lub braku zasygnalizowania obecności niemowlęcia, w trakcie dokonywania rezerwacji zastrzega się brak możliwości dokonania anulacji bezkosztowej z uwagi na brak potwierdzenia miejsca dla niemowlęcia przez Dostawcę. W związku z tym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na ten fakt podczas dokonywania rezerwacji.

4. Po zakończeniu procesu wyszukiwania zostaną przedstawione wyniki spełniające podane wcześniej kryteria.

5. Wszystkie opisy obiektów podane są w języku angielskim (dotyczy głównie hoteli zagranicznych). W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści bądź formy opisu prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszym biurem - zastrzegamy sobie prawo odrzucenia wszelkich skarg przekazanych przez Klienta w czasie trwania bądź po zakończeniu pobytu w obiekcie. Zastrzegamy jednoznacznie, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania usługi zakwaterowania jeśli dane informacje znajdowały się w opisie, a zostały źle zrozumiane, zniekształcone przy tłumaczeniu bądź wprowadziły w błąd Klienta bez wcześniejszej próby wyjaśnienia wątpliwości, gdyż w każdym czasie przed skorzystaniem z rezerwacji jesteśmy do dyspozycji Klienta służąc pomocą w sprawdzeniu wszelkich publikowanych przez nas informacji.

6. Po wybraniu oferty prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi warunków anulacji i uwagami Dostawców. Warunki anulacji i uwagi Dostawców stanowią integralną część umowy o usługę zakwaterowania o ile nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, Po naciśnięciu przycisku "Rezerwuj" nastąpi przekierowanie do formularza rezerwacji. Prosimy aby formularz rezerwacji wypełniony został z należytą starannością a przede wszystkim prosimy o podawanie wszystkich pełnych danych klientów, bez znaków diakrytycznych. Aby zakończyć proces rezerwowania prosimy o zapoznanie się i akceptację warunków podanych w formularzu rezerwacji poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. Każde warunki można przed ich akceptacją otworzyć, pobrać oraz zapisać zanim dokonana zostanie ich ostateczna akceptacja. Prosimy o umieszczanie informacji dodatkowych w polu "Instrukcje specjalne". W szczególności każde przybycie po godzinie 18:00 w dniu wyznaczonym jako data meldunku, czasu lokalnego dla danego obiektu, należy bezwzględnie umieścić w "Instrukcjach specjalnych" w formularzu rezerwacyjnym. Brak informacji o późnym przybyciu może spowodować anulowanie rezerwacji na zasadach tzw. "no show" (co oznacza brak wykorzystania rezerwacji z jednoczesnym obowiązkiem pokrycia kosztów pobytu).

7. Wszelkie "Instrukcje specjalne" (m. in. prośby o usługi dodatkowe, pokoje dla palących i niepalących, wczesne i późne meldunki i wymeldowania) dostarczone przez Klienta będą przekazywane do Dostawców, jednak nie mogą być zagwarantowane.

8. Po wypełnieniu formularza oraz akceptacji warunków należy wybrać odpowiednią formę płatności za rezerwację. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu płatności przy użyciu ważnej karty kredytowej, e-przelewu, tradycyjnego przelewu bankowego lub za pomocą przekazu pocztowego.

Transakcje kartami płatniczymi (kredytowymi) i e-przelewami obsługuje Centrum Rozliczeniowe Dotpay. Wszelkie płatności za dokonywane rezerwacje w serwisie TravelPartner.pl są przekazywane na rzecz Trivium Travel Sp. z o.o.
W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, Klient zobowiązany jest do przesłania dowodu dokonania przelewu drogą elektroniczną (w formie skanu lub pliku .pdf) na adres: biuro@travelpartner.pl lub faksem na numer: 12 352 13 62 w terminie wskazanym w e-mailu z potwierdzeniem rezerwacji lub prośbą o płatność na poczet rezerwacji. Należność należy wpłacić na konto:

Trivium Travel Sp. z o.o., ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków
nr 08 1140 1081 0000 2927 6400 1005 w mBank S.A.

Rezerwacje ofert bez możliwości bezkosztowej anulacji, które opłacane są przelewem bankowym lub przekazem pocztowym potwierdzone są dopiero po otrzymaniu potwierdzenia płatności. Cena i dostępność miejsc może w tym czasie ulec zmianie. W sytuacji gdy po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od Klienta oferta jest już nieaktualna (np. brak miejsc, wyższa cena), Klientowi jest składana oferta innego hotelu o podobnym standardzie (w miarę dostępności miejsc), dopłaty do aktualnej oferty lub dokonywany jest zwrot płatności.
Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja, parking, opłata miejscowa czy mini bar w hotelu), należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Klienta.

Jednostką płatniczą jest polski złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO i USD przeliczane są po kursie dnia w NBP. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z różnic kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Klienta lub banku Klienta. Trivium i Net-Investors nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

9. System Trivium zawiera usługi potwierdzane w trybie automatycznym, w oparciu o zarezerwowaną dla Klienta usługę oraz usługi wymagające indywidualnego potwierdzenia przez Operatora. Dokumentem stanowiącym potwierdzenie rezerwacji jest Voucher. Z chwilą wygenerowania Vouchera przez Trivium, dochodzi do skutku umowa o zakwaterowanie pomiędzy Trivium a Klientem. Na Voucherze znajdują się niezbędne informacje do poprawnego zakwaterowania klienta w hotelu. tj. imię i nazwisko Klienta, nazwę i adres hotelu/dostawcy usług, data przyjazdu, ilość i rodzaj pokoi, ilość noclegów, usługi wliczone w cenę pokoju (nocleg + śniadanie lub tylko pokój), numer referencyjny rezerwacji. Voucher jest dokumentem podróżnym, który jest niezbędny w celu przeprowadzania procedury meldunku w obiekcie hotelowym i jego posiadanie jest wymagane w tym czasie.

10. Trivium ma obowiązek wystawienia faktury w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia usługi.
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Trivium jest zobowiązane do wystawienia faktury VAT Marża.
W przypadku, gdy Rezerwujący nie wypełnił lub podał błędną informację dotyczącą danych firmowych do wystawienia faktury, Trivium nie ma możliwości wystawienia lub zmiany faktury w terminie powyżej 7 dni od daty zakończenia usługi.

11. Rezerwacje, jak również wcześniej przedstawione opcje, posiadają wyznaczoną datę anulacji bezkosztowej lub informację o jej braku. Do dnia podanego jako data bezkosztowej anulacji, do godziny 12:00 zlecenie i przeprowadzenie anulacji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami (termin uważa się za zachowany jeśli w tym czasie anulacja zostanie doręczona Trivium) - prosimy zawsze o zwrócenie uwagi na komentarze od dostawców oraz warunki rezerwacji, przedstawione w powiązaniu z ofertą, które zawierać mogą dodatkowe informacje dotyczące dat i ewentualnych kosztów związanych z anulacjami, które są wiążące po założeniu rezerwacji. Informacje te stanowią integralną część umowy o świadczenie usługi zakwaterowania, o ile nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Przy zleceniu anulacji bezwzględnie wymaga się zachowania formy pisemnej, przy czym za zachowanie formy pisemnej uważa się w tym zakresie również przesłanie wiadomości e-mail.

12. Dla rezerwacji, w których minęła data bezkosztowej anulacji a Klient wyraża życzenie jej anulacji bądź zmiany, a w szczególności skrócenia pobytu, należy pamiętać, że operacje te wiązać się mogą z dodatkowymi kosztami.

13. Wszelkich zmian należy dokonywać z zachowaniem formy pisemnej, przy czym za zachowanie formy pisemnej uważa się w tym zakresie również przesłanie informacji drogą e-mail na adres biuro@travelpartner.pl, W odpowiedzi zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie o możliwościach dokonania zmian dla konkretnej rezerwacji. Termin "niezwłoczny" oznacza 24 godziny od daty uzyskania odpowiedzi od Dostawcy o możliwości zmiany warunków wykonania usługi. Proszę pamiętać, że po dokonaniu zmian, nie gwarantujemy ponownego potwierdzenia rezerwacji zarówno z wprowadzonymi zmianami jak i powrotu do wersji oryginalnej.

14. Obciążenie, związane z anulacją po upływie daty bezkosztowej anulacji to w minimalnej wysokości równowartość pierwszego noclegu dla wszystkich pokoi i osób aż do wysokości całości kwoty rezerwacji. W przypadku nie pojawienia się klienta do hotelu (tzw. "no show") zastosowanie mają zasady identyczne jak przy anulacji po upłynięciu daty bezkosztowej anulacji.

15. Trivium dokłada wszelkich starań aby minimalizować koszty anulacji jednak wysokość obciążenia zależy od porozumień oraz umów zawartych między obiektami hotelowymi, dostawcami usług, a Platformą Tripnet - w każdym wypadku kiedy Trivium zostanie obciążone kosztami anulacji przez Net-Investors, Klient otrzyma od Trivium odpowiednią fakturę. Trivium zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wysokość kosztów anulacji, o ile wskazane zostały w Regulaminie lub uwagach i informacjach przekazanych przez Dostawców.

16. Trivium nie jest zobowiązane do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów podróży i zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną brakiem bądź wadliwościami niniejszych dokumentów posiadanych przez Klientów. Informacje dotyczące wymagań wizowych i paszportowych danego kraju można otrzymać bezpośrednio w placówkach dyplomatycznych.

17. Trivium ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko do kwoty uiszczonej przez Klienta jako ceny zakupu usługi. W sytuacji tzw. Overbooking (jest to sytuacja, w której hotel, w którym pierwotnie zarezerwowano miejsce, nie może zapewnić zakwaterowania Klientom z powodu sprzedaży większej ilości miejsc niż oferowanych w obiekcie). Hotel zwyczajowo zapewnia nocleg w hotelu alternatywnym. Klient może odmówić akceptacji alternatywy, jednak w takiej sytuacji nie przysługują mu roszczenia względem Trivium. Jeśli Klient zaakceptuje alternatywę, może zgłosić wystąpienie tzw. Overbooking do Trivium, co zostanie bezzwłocznie przekazane do wiadomości wszystkich zainteresowanych stron umowy, jednak Klientowi nie przysługują z tego tytułu dodatkowe rekompensaty. Jeśli Klient nie zaakceptuje alternatywy Trivium nie ponosi odpowiedzialności z tytułu tzw. Overbookingu przekraczającej konieczność zwrotu kwoty uiszczonej przez Klienta ceny zakupu usługi.

18. Vouchery dla rezerwacji anulowanych lub zmienianych tracą swoją ważność w momencie ich anulacji bądź zlecenia zmiany. Utrata ważności Vouchera powoduje wygaśnięcie umowy pomiędzy Trivium a Klientem. Trivium zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikłe z faktu posiadania przez Klienta nieważnego, niepoprawnego Vouchera lub całkowitego jego braku w czasie pobytu w obiekcie hotelowym.

§4 Reklamacje

1. Zalecane jest, aby Klient złożył reklamację w trakcie wykonywania usługi zakwaterowania.

2. Termin reklamacji mija w terminie 7 dni od daty zakończenia wykonywania usługi zakwaterowania.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że uwzględnienie reklamacji przez trivium zależy od procedur przyjętych przez Dostawcę usługi hotelowej, jak i samego miejsca zakwaterowania.

4. Wszelkie reklamacje wymagają formy pisemnej oraz powinny być przesłane bezzwłocznie po zaistnieniu reklamowanej sytuacji listem poleconym, bądź bezpośrednio do Dostawcy, bądź za pośrednictwem Trivium. Każda przesyłana do nas reklamacja powinna zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji oraz powinna być opatrzona wszelkimi dokumentami, jakie uda się skompletować w celu rozpatrzenia sprawy.

5. Trivium ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania tylko w zakresie, w którym nastąpiło to z winy umyślnej Trivium. Trivium zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem przekazania każdej Reklamacji Dostawcy, a w przypadku jej uwzględnienia przez Dostawcę i przyznania z tego tytułu określonych świadczeń, Trivium umożliwi Klientowi, skorzystanie z takich świadczeń.

6. Trivium Travel Sp. z o.o. jest stroną reklamacji w sytuacji dokonywania płatnoći kartami zgodnie z wymogami regulacji organizacji płatniczych.

7. Trivium zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za przechowanie bagażu; usługa zakwaterowania nie obejmuje usługi przechowania bagażu, która zawierana jest bezpośrednio z obiektem noclegowym;

8. Trivium zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta. Nie udziela również żadnej gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji. Nie udziela również gwarancji, co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Klienta, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

§5 Zmiana Regulaminu

1. Zmiana Regulaminu przez Trivium następuje poprzez zamieszczenie nowej lub zmienionej treści Regulaminu w serwisie TravelPartner.pl.

2. Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na zapytanie o akceptację Regulaminu przy każdorazowym dokonywaniu Rezerwacji, w jego wyłącznej gestii leży zapoznawanie się z aktualną treścią Regulaminu przy okazji dokonywania każdej Rezerwacji. Dokonanie Rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w brzmieniu z daty dziennej dokonania rezerwacji.
 

 

Warunki rezerwacji ofert hoteli z systemu HRS

 

1. Zakres zastosowania - Hotel World Online

Niniejsze Ogólne warunki handlowe dotyczą samodzielnych rezerwacji, dokonywanych za pomocą międzynarodowego systemu rezerwacji hotelowych firmy HRS. Przez Internet można zarezerwować maksymalnie sześć pokoi. Rezerwacje więcej niż sześciu pokoi dokonywane są za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Niedozwolone jest dzielenie zapotrzebowania na więcej niż sześć pokoi na kilka rezerwacji po maksymalnie sześć pokoi każda. W przypadku szczególnego zapotrzebowania na pokoje związanego z targami, konferencjami, imprezami i rezerwacjami grupowymi (10 lub więcej pokoi) należy skorzystać z modułów do sporządzania zapytań grupowych i konferencyjnych znajdujących się na stronie TravelPartner.pl

2. Stosunek umowny z HRS

HRS umożliwia rezerwowanie za pomocą międzynarodowego systemu rezerwacji hotelowej świadczeń (związanych z podróżą) wykonywanych przez osoby trzecie. We własnym imieniu firma HRS nie oferuje żadnych świadczeń związanych z podróżą. Dlatego wskutek dokonania rezerwacji między klientem a HRS zostaje zawarta jedynie umowa o pośrednictwo, w odniesieniu do której nie mają zastosowania przepisy §§ 651a nn. niemieckiego kodeksu cywilnego.

3. Rezerwacja

a) Każda rezerwacja jest przekazywana przez HRS w imieniu klienta do odpowiedniego hotelu jako deklaracja zamówienia.

b) Pośrednictwo w systemie rezerwacji hotelowej jest dla gości hotelowych bezpłatne. W związku z tym zabroniona jest odsprzedaż pokoi zarezerwowanych za pomocą HRS. Niedopuszczalne jest również przekazywanie kontyngentów pokoi osobom trzecim po cenach wyższych niż ceny HRS. HRS zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu danego klienta do systemu w przypadku nieprzestrzegania podanych zasad. - Niedopuszczalna jest również cesja lub sprzedaż roszczeń wobec hotelu. W takich przypadkach hotel ma prawo anulować rezerwację - zwłaszcza, jeśli klient przy cesji/sprzedaży na rzecz osób trzecich podał nieprawdziwe informacje dotyczące rodzaju rezerwacji lub płatności.

4. Umowa i płatność

a) Umowa dotycząca każdorazowego świadczenia jest zawierana na czas rezerwacji bezpośrednio między klientem a wybranym przez niego hotelem. Potwierdzona przez HRS cena za wynajęcie pokoju jest uiszczana bezpośrednio w hotelu lub pobierana przez hotel z karty kredytowej podanej w procesie rezerwacji (w przypadku ofert specjalnych - "Hot Deal"). Wszelkie roszczenia i obowiązki wynikające z umowy hotelowej, a w szczególności ewentualne roszczenia i obowiązki z tytułu §§ 651a i następnych niemieckiego Kodeksu cywilnego, powstają wyłącznie między osobą rezerwującą a wybranym przez nią hotelem.

b) Pokój zostaje zarezerwowany już w trakcie czynności rezerwowania. Rezerwacja obowiązuje również bez potwierdzenia dokonania rezerwacji. System wysyła potwierdzenie rezerwacji do klienta pocztą elektroniczną, a w przypadku wybrania odpowiedniej opcji, także w postaci krótkiej informacji SMS-em. Z przyczyn technicznych HRS nie może sprawdzić, czy klient otrzymał potwierdzenie wysłane pocztą elektroniczną lub SMS-em. Fakt ten nie ma wpływu na ważność rezerwacji.

c) W przypadku dokonywania płatności za rezerwację w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty i przesłania dowodu dokonania przelewu drogą elektroniczną (w formie skanu lub pliku .pdf) na adres: biuro@travelpartner.pl lub faksem na numer: 12 352 13 62 w terminie wskazanym w e-mailu z potwierdzeniem rezerwacji lub prośbą o płatność na poczet rezerwacji. Należność należy wpłacić na konto:

Trivium Travel Sp. z o.o., ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków
nr 08 1140 1081 0000 2927 6400 1005 w mBank S.A.

W przypadku braku płatności rezerwacja jest nieskuteczna co jest równoznaczne z zerwaniem umowy przez Rezerwującego.
Rezerwacje ofert specjalnych bez możliwości bezkosztowej anulacji lub na dzień bieżący, które opłacane są przelewem bankowym lub przekazem pocztowym potwierdzone są dopiero po otrzymaniu potwierdzenia płatności. Cena i dostępność miejsc może w tym czasie ulec zmianie. W sytuacji gdy po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od Klienta oferta jest już nieaktualna (np. brak miejsc, wyższa cena), Klientowi jest składana oferta innego hotelu o podobnym standardzie (w miarę dostępności miejsc), dopłaty do aktualnej oferty lub dokonywany jest zwrot płatności.

Gdy Klient wykorzystuje bon rabatowy TravelPartner.pl przy rezerwacji, ma możliwość płatności za rezerwację w formie tradycyjnego przelewu bankowego/przekazu pocztowego na konto Trivium Travel Sp. z o.o. lub w trybie online kartą kredytową, e-przelewami za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay na rzecz Trivium Travel Sp. z o.o. (link do płatności online w bezpiecznym połączeniu przesyłany jest w odpowiedzi na życzenie Klienta).

5. Rodzaj rezerwacji

a) Standardowa rezerwacja utrzymywana jest przez hotel zasadniczo do godz. 18.00 czasu miejscowego. W przypadku niepojawienia się klienta do godz. 18.00 czasu miejscowego rezerwacja jest anulowana przez hotel bezpłatnie. Po upływie tego czasu wygasa roszczenie odnośnie do noclegu. W przypadku przyjazdu po godz. 18.00 czasu miejscowego osoba rezerwująca / gość hotelowy ma obowiązek poinformowania hotelu o przewidywanej godzinie przybycia i uzyskania potwierdzenia, że hotel otrzymał tę informację. W takim przypadku hotel może uzależnić utrzymanie rezerwacji od podania przez klienta numeru karty kredytowej jako gwarancji przyjazdu.

b) Gwarantowana rezerwacja utrzymywana jest przez hotel przez całą noc. W przypadku nieterminowego anulowania rezerwacji lub niepojawienia się klienta hotel może wystawić rachunek za koszty noclegu.

c) W przypadku pakietów świadczeń i cen powiązanych ze szczególnymi warunkami obowiązują indywidualne warunki anulowania rezerwacji w danym hotelu; zawarte w pakiecie świadczenia dodatkowe (np. bilety wstępu, bilety na koncert itp.) nie podlegają bezpłatnemu anulowaniu.

6. Zmiany i anulacje

a) W celu uniknięcia nieporozumień, wszelkich zmian i anulacji należy dokonywać zawsze za pomocą systemu rezerwacji. Dla dokonania terminowej zmiany lub anulowania rezerwacji miarodajne jest wpłynięcie odpowiedniej informacji do TravelPartner.pl, HRS lub odpowiedniego hotelu. Ważnych anulacji można dokonywać tylko na stronie internetowej HRS za pomocą zakładki "Zmiana i anulacja", telefonicznie pod numerem +49 221 2077-600 (od poniedziałku do soboty w godz. 7-24, w niedziele i święta w godz. 8-22) lub faksem pod numerem +49 221 2077-666.

W przypadku anulowania przydzielany jest numer anulacji. Stanowi on dowód anulacji i z tego względu należy go koniecznie zachować. W przypadku anulacji po upływie terminu anulacji HRS jedynie przesyła wiadomość klienta do hotelu. W takiej sytuacji hotel podejmuje decyzję o opłacie za anulację. W przypadku wcześniejszego wyjazdu hotel może rościć sobie prawa do ewentualnego odszkodowania.

b) Anulacja w przypadku nieznanego użytkownika.

W celu uniknięcia nadużyć w bezpłatnym systemie rezerwacji hotelowej i nieobciążania hoteli fałszywymi rezerwacjami, HRS zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z klientem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach nie występuje roszczenie do noclegu. To samo dotyczy sytuacji, gdy z adresu e-mail podanego przez klienta dokonywano w przeszłości wielu rezerwacji, które nie zostały wykorzystane, lub gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez HRS pozostają bez odpowiedzi. Aby zapobiec anulowaniu rezerwacji wskutek podejrzenia, że dana rezerwacja została dokonana z umyślnym zamiarem jej niewykorzystania, klient ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty kredytowej.

7. Kategorie hoteli i informacje na temat hoteli

a) Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Przedstawiona tutaj klasyfikacja hoteli opiera się na ocenie własnej danego hotelu, która jest ewentualnie sprawdzana przez HRS według własnego systemu oceny, oraz na doświadczeniach zebranych przez HRS i jego klientów. Wszelkie dodatkowe opisy i informacje o hotelu oparte są również na informacjach własnych hotelu.

b) Ponadto, dla lepszego rozeznania, w HRS hotele oceniane są przez tych, którzy robią to najlepiej: Klientów. Ocena klientów generowana jest automatycznie na podstawie anonimowej analizy wszystkich ocen klientów, a tym samym jest ona subiektywną opinią klientów i nie odzwierciedla poglądów HRS. HRS zastrzega sobie prawo nieuwzględniania ocen klientów, zwłaszcza, jeśli zachodzi podejrzenie pozytywnej lub negatywnej manipulacji. Przy tworzeniu oceny klientów nie są uwzględniane ani zapisywane dane osobowe klientów.

8. Ceny pokoi ustalone w umowie

a) Wszystkie ceny HRS (ceny specjalne na dany rok oraz aktualnie najkorzystniejsze ceny dnia) są umownie określonymi cenami za pokój, obowiązującymi dla rezerwacji dokonywanych za pomocą międzynarodowego systemu rezerwacji hotelowej HRS.

b) Rezerwacja jest dokonywana po najkorzystniejszej cenie dnia, obowiązującej aktualnie w systemie rezerwacji hotelowej HRS, która jest dostępna w systemie dla wybranej daty przyjazdu. Podczas dokonywania rezerwacji automatycznie są uwzględniane ceny "last minute", ceny sezonowe, weekendowe oraz ceny specjalne dostępne w bazie hoteli systemu HRS. Wiążące ceny za pokój są gwarantowane przez hotel w odniesieniu do każdej dokonanej rezerwacji.

c) Poza atrakcyjną ceną dzienną HRS niektóre hotele dostępne w systemie HRS oferują specjalnie oznaczoną cenę "Hot Deal". W odróżnieniu od cen dziennych HRS obowiązują tu szczególne warunki (np. termin uprzedniej rezerwacji, ograniczone możliwości anulowania, obciążenie karty kredytowej itp.), które można znaleźć w osobnych wskazówkach i które są wyświetlane przed dokonaniem rezerwacji. Specjalne warunki dokonywania rezerwacji mają zastosowanie także w odniesieniu do określonych cen hoteli, które są rezerwowane w HRS za pomocą systemu zewnętrznego.

d) Podane ceny to ceny za pokój za wybrany okres; w przypadku niektórych pokoi śniadanie jest wliczone w cenę, w przypadku innych nie - podobnie w różny sposób mogą być podawane ceny weekendowe. Hotele są zobowiązane mocą ustaw, również wobec HRS, do podawania ceny końcowej uwzględniającej podatki. Ceny podaje jednak tylko i wyłącznie hotel. Prosimy o informację w razie niezgodności ceny faktycznej z podaną. Z przyczyn technicznych na liście możliwych do zarezerwowania hoteli podane ceny końcowe dotyczące niektórych hoteli mogą nie zawierać podatków. Cena końcowa zostanie jednak podana przed dokonaniem rezerwacji na stronie z opisem hotelu. Podatki i opłaty w zagranicznych hotelach zależą od przepisów lokalnych. W przypadku hoteli w Polsce w cenę jest zawsze wliczony ustawowy podatek VAT. Hotele oznaczone tekstem "Exclusive Price" zadecydowały, że w HRS swoje usługi będą oferować zawsze o 10% taniej niż w innych internetowych portalach rezerwacyjnych, które mają takie same warunki rezerwacji. W przypadku odejścia od tego zobowiązania przy wyjeździe otrzymają Państwo od hotelu zwrot co najmniej 20,- euro za pokój/noc.

e) Ceny pokoi przesyłane z zewnętrznego systemu podlegają stałej aktualizacji w HRS. Pomimo to nie można zagwarantować, że ceny pokazywane na liście hoteli będą w danej chwili aktualne. Wiążąca cena za pokój wyświetlana jest dopiero po wybraniu hotelu na stronie z rezerwacją danej oferty.

9. Lista hoteli do natychmiastowej rezerwacji

Odpowiednio do informacji dotyczących podróży i czasu pobytu oferowana jest najlepsza cena HRS dostępna w hotelach zarejestrowanych w systemie.

Jeśli wstępnie określono walutę, ceny za pokój i śniadanie są wyświetlane dla lepszej orientacji w sposób niewiążący w wybranej walucie. W wiążącej ofercie dotyczącej wybranego hotelu podana jest obowiązująca cena za pokój w odpowiedniej walucie rozliczeniowej.

10. Ochrona danych osobowych

Podane przez klienta dane są przetwarzane elektronicznie przez HRS. Dane te są przekazywane innym podmiotom jedynie w zakresie niezbędnym do dokonania rezerwacji. Dane nie są przekazywane w żadnym innym celu. W pozostałym zakresie przy przechowywaniu danych przestrzegane są ustawowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe klienta usuwane są z reguły 60 dni po odbytym noclegu. HRS nie przekazuje danych osobom trzecim ani nie wykorzystuje ich w inny sposób bez zgody klienta. W przypadku rejestracji i przekazywania dalej informacji, nie zawierają one danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez TravelPartner.pl wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną lub faxem, umieszczenie nazwy firmy w liście klientów na stronie TravelPartner.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

11. Informacje różne

Wszelkie informacje gromadzone są z największą starannością. HRS nie może jednak ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe podczas przetwarzania lub przesyłania danych. Zapisywanie danych, również częściowe, na innych nośnikach, a także wykorzystywanie ich do celów innych niż określone w niniejszym dokumencie, dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą firmy HOTEL RESERVATION SERVICE Robert Ragge GmbH, z siedzibą w Kolonii (Niemcy).

Obowiązuje prawo niemieckie. Miejscem realizacji jest Kolonia. W odniesieniu do nabywców lub osób niepodlegających powszechnej niemieckiej właściwości sądowej jako miejsce właściwości sądowej ustala się Kolonię. W pozostałych przypadkach obowiązuje właściwość sądowa określona ustawą.

Rezerwacja pokoju w podanych poniżej hotelach odbywa się natychmiastowo - gwarancja wolnych miejsc. W związku z pobieraniem dostępności miejsc od kilku operatorów, może być wyświetlone więcej niż jedna oferta cenowa na ten sam rodzaj pokoju w obiekcie. Prezentujemy ceny brutto (z podatkiem VAT) za cały pobyt i za wszystkie osoby, które zostały określone w zapytaniu do wyszukiwarki.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółami danej oferty.
Aby dokonać rezerwacji kliknij w "Rezerwuj" - wyświetli się wtedy strona gdzie należy podać swoje dane osobowe, dane do faktury i wybrać formę płatności za hotel (oferty eTravel, PTQV, Trivium, Expedia i HRS.pl). Rezerwację części ofert można także opłacić dokonując tradycyjnego przelewu z dowolnego banku. Opcja ta jest dostępna na każdy dzień - ograniczeniem jest jedynie zamówienie złożone na dzień bieżący (wtedy opcja ta jest dostępna od poniedziałku do piątku do godziny 16:00). Oferty, które można opłacić na miejscu w hotelu bez podawania karty kredytowej oznaczone są żółtym kolorem.

W przypadku ofert z systemu Booking po kliknięciu w "Rezerwuj" następuje przejście do formularza w którym należy podać swoje dane osobowe oraz dane karty kredytowej celem zagwarantowania rezerwacji (z wyjątkiem ofert oznaczonych kolorem żółtym). Płatność za hotel następuje na miejscu w obiekcie o ile w szczegółach oferty nie podano inaczej. Fakturę za pobyt wystawia hotel po zakończonym pobycie. Po zakończeniu procesu rezerwacji otrzymają Państwo na swój e-mail potwierdzenie rezerwacji (oferty z Booking, Expedia i HRS.pl) lub potwierdzenie rezerwacji wraz z Voucherem (oferty z eTravel, PTQV i Trivium). Jeśli dany obiekt nie posiada wolnych pokoi 1-osobowych wyświetlamy ofertę na pokój 2-osobowy (często cena jest taka sama jak w przypadku pokoi 1-osobowych).
Rezerwacja pokoju w podanych poniżej hotelach odbywa za pośrednictwem operatora, który w ciągu 24 h (jednego dnia roboczego) sprawdzi dostępność pokoi. Uwaga - w poniższych ofertach istnieje ryzyko braku miejsc. Jeśli wybrany hotel będzie dysponował wolnymi pokojami potwierdzi rezerwację dla Państwa. Prezentujemy ceny brutto (z podatkiem VAT) za cały pobyt i za wszystkie osoby, które zostały określone w zapytaniu do wyszukiwarki.
Aby dokonać rezerwacji kliknij w "Rezerwuj" - wyświetli się wtedy strona gdzie należy podać swoje dane osobowe, dane do faktury i wybrać formę płatności za hotel. Płatność dokonywana jest za pomocą karty kredytowej lub tradycyjnego przelewu z dowolnego banku. Przy dokonywaniu rezerwacji offline pieniądze są jedynie blokowane na karcie. W przypadku potwierdzenia rezerwacji pieniądze zostają pobierane. W przeciwnym razie blokada zostaje zdjęta.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółami danej oferty.